Litwa Wypoczynek

Wypoczynek na Litwie

Ejszyszki

Ejszyszki (Eišiškes), leżące niemal na samej granicy białoruskiej nad rzeką Wersoką, mają długie dzieje – wedle legendy był tu we wczesnym średniowieczu zamek litewskiego komesa Eijskisa (Eikšos), lennika żmudzkiego księcia Erdzwiłła. Rzeczywiście, jest tu – przy drodze nr 126 na Soleczniki Wielkie – obszerne grodzisko (piliakalnis), na którym być może w XII w. wznosiła się ta budowla. Podobno w 1171 r. pojawili się tutaj pierwsi w dziejach Litwy Żydzi (czy też Karaimi); dowodem na to miał być kamień nagrobny, opisywany jeszcze w 1798 r. W 1413 r. Ejszyszki stały się siedzibą starostwa. W kolejnych stuleciach rozwijały się jako punkt etapowy na szlaku Wilno–Kraków. Miasteczko, liczące dziś ok. 5 tys. mieszkańców, zachowało zabytkowy układ urbanistyczny oraz wiele obiektów typowej zabudowy małomiasteczkowej. Jego plan dzieli się jakby na dwie odrębne części, rozdzielone rzeką. Kluczowe miejsce zajmuje dawna targowica (turgaus aikšte), przypominająca, że Ejszyszki – w których w XIX w. 85% ludności stanowili Żydzi – słynęły niegdyś z jarmarków na świnie i konie. Najważniejsze z nich – „szosniak” i „dziewiętnik”, urządzano odpowiednio w szóstym i dziewiątym tygodniu po Wielkanocy. Najważniejszym zabytkiem jest kościół Wniebowstąpienia Pańskiego (Kristaus Žengimo â dangý bažnyčia; Bažnyčios g. 37), wybudowany w latach 1847–1852, w miejscu, w którym pierwszą świątynię ufundował w 1413 r. Witold. Wewnątrz klasycystycznej budowli, zaprojektowanej przez Teodora Narbutta, a nawiązującej do katedry wileńskiej efektownym sześciokolumnowym portykiem, zachowało się sporo z XVIII- i XIX-wiecznego wyposażenia, w tym obrazy: Wniebowstąpienie, Maria, Święta Trójca, Święty Kazimierz, Objawienie Ducha Świętego oraz Chrystus na Krzyżu. Imponująca dzwonnica ma 40 m wysokości. Na cmentarzu przykościelnym są stare polskie groby.

June 3, 2008 - Posted by | Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, Litwa, News, Photo, Travel, Wakacje, World

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: