Litwa Wypoczynek

Wypoczynek na Litwie

Landwarów

13-tysięczny Landwarów (Lentvaris) należy administracyjnie do powiatu trockiego, ale tak naprawdę o wiele silniej związany jest z sąsiadującym od zachodu Wilnem. Początkowo nosił nazwę Pietuchowo, obecną nadano w 1939 r. W XVIIII w. był własnością Sapiehów, po 1850 r. – Tyszkiewiczów. Rozwinął się dzięki budowie stacji kolejowej w latach 1861–1862.


Najważniejszym zabytkiem Landwarowa jest efektowny i świetnie utrzymany pałac Tyszkiewiczów (Lentvario dvaro rúmai), w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Graużys, specjalnie spiętrzonego na potrzeby tej budowli. Wiedzie do niego z miasta szeroka grobla, wysadzana starymi drzewami. Powstał w 1899 r. z rozbudowy wcześniejszego pałacyku neogotyckiego z 1850 r. W obecnej postaci prezentuje późny gotyk angielski z czasów panowania Elżbiety I, gdzie czerwona cegła ścian współgra z jasnym piaskowcem, użytym do obramowania otworów okiennych. Niezwykłym pomysłem architekta de Waegha są zwłaszcza kominy, przed opisaną niżej nadbudową pnące się wyżej; piękna jest także bogato zdobiona wieża. Niestety, ta urodziwa budowla została spustoszona w czasie I wojny światowej, wiele elementów przebogatego wyposażenia przepadło w Rosji, tylko nieliczne obiekty można obejrzeć w kolekcji muzeum na zamku w Trokach.

Park pałacowy (parkas) o powierzchni 12,7 ha, wytyczony w XIX w. przez znakomitego Francuza Edouard André i jego pomocników Bouissona i de Coulumba uważany jest za jeden z najpiękniejszych na Litwie.

Warto obejrzeć w nim wieżę – przebudowaną w XIX w. pozostałość zameczku z XVII w. oraz małą architekturę parkową – sadzawki, sztuczne strumyki, kaskady, mostki, sztuczną grotę itp. W pobliżu pałacu stoją budynki gospodarcze dawnego majątku, głównie z końca XIX w.: pawilony, obora, stajnia, młyn wodny. Jest też zdewastowany budynek przedwojennej kawiarni Riwiera.

Jeszcze jedną pamiątką po Tyszkiewiczach – ściślej po ostatnim ich przedstawicielu w Landwarowie, Władysławie Tyszkiewiczu – jest neoromański kościół Zwiastowania NMP (Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia), wybudowany w latach 1910–1935 przez Włochów Arrigo Boito i O. Bongi. Trójnawowa bazylika z żółto-czerwonej cegły z wysoką wieżą nawiązuje do mediolańskiego kościoła Matki Boski Łaskawej (Santa Maria delle Grazie), znanego jako miejsce przechowywania Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci.

Warto zajrzeć do ładnego wnętrza – uwagę zwraca tu zwłaszcza neoromańska polichromia, zaprojektowana przed wojną przez Jerzego Heppena, ale ukończona dopiero w 1942 r. przez Leonarda Tornwirta.

Do Landwarowa najlepiej dojechać pociągiem z Wilna, ponieważ jest tu węzeł kolejowy – przybywa aż 21–28 pociągów dziennie, w relacjach do Kowna, Trok, Olkienik, Oran i Marcinkaniec, a podróż tym środkiem transportu trwa tylko 19 minut.

August 13, 2008 - Posted by | Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, Litwa, News, Photo, Travel, Wakacje, World

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: